Get Adobe Flash player

วิธีสร้างโฟลเดอร์ใหม่  สำหรับเก็บภาพ และไฟล์ต่าง ๆ ใน Joomla

 

ไปที่เนื้อหา > มีเดีย

 

1. คลิกคำว่า สร้างโฟลเดอร์ใหม่

2. ตั้งชื่อโฟลเดอร์ ให้ใช้ตัวอักษรอังกฤษ หรือตัวเท่านั้น และไม่เว้นวรรค

3. คลิก สร้างโฟลเดอร์

 

ก็จะได้โฟลเดอร์ใหม่ที่เราสร้างขึ้นมา

 

เมื่อเราสร้างเนื้อหา  เราสามารถอัพโหลดภาพประกอบเนื้อหาขึ้นไปเก็บบนโฟลเดอร์ใหม่ได้  เราไม่จำเป็นที่จะตั้งสร้างโฟลเดอร์ใหม่ทุกครั้งที่มีการสร้างเนื้อหา  อาจจะสร้างปีละครั้ง  หรือสร้างเมื่อต้องเก็บไฟล์เฉพาะ

 

 

Buddhist Projects.com ทำเว็บไซต์วัด  เทมเพลตเว็บไซต์วัด เทมเพลตเว็บไซต์วัดฟรี แจกเทมเพลตเว็บไซต์วัด