Get Adobe Flash player

การอัพโหลดภาพขึ้นประกอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ Joomla มีหลักการปฎิบัติอยู่ว่า

1. ทำการจัดเตรียมภาพตามขนาดที่ต้องการ

2. อัพโหลดภาพขึ้น server

3. นำภาพนั้นมาใช้งาน

(เรายังไม่สามารถที่จะ Copy แล้ว Paste ได้เหมือน word  ถ้าเข้าใจหลักนี้แล้วจะทำให้ง่ายต่อการใช้งาน

 

เริ่มการอัพโหลดภาพขึ้นประกอบเนื้อหาใน Joomla

 

ทำการเตรียมภาพในขนาดที่ต้องการใช้งานจริง แนะนำให้ใช้โปรแกรม ACDsee หรือโปรแกรม Photoshop ในการลดขนาดความกว้างของภาพเสียก่อน  หรือใช้โปรแกรมลดขนาดภาพออนไลน์ คลิกที่นี่

แนะนำให้ใช้ความกว้างที่ 400 - 700 PX  (บางเว็บไซต์อาจจะใช้ภาพกว้างกว่านั้นก็ได้ ขึ้นอยู่กับความกว้างของหน้าเว็บไซต์นั้น ๆ แต่อัพได้ขนาดไม่เกิน 1 MB

 

ที่หน้าการจัดการเนื้อหา คลิกที่คำว่า ใส่รูปภาพ  ซึ่งอยู่ด้านล่าง หรือใช้ตัวแทรกภาพที่เป็นเครื่องมือของ editor ตัวนั้น ๆ ก็ได้

 

คลิกเลือก โฟลเดอร์สำหรับเก็บภาพ (ถ้ามีหรือต้องการใช้)  คลิกดูวิธีการสร้างโฟลเดอร์เก็บภาพในเว็บไซต์ Joomla

 

 

1. คลิกเลื่อนแถบด้านข้างลงมา (ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไร)

2. เลือกภาพที่เราได้ทำการเตรียมไว้

3. คลิก เริ่มอัพโหลด

 

 

ภาพก็จะถูกอัพโหลดขึ้น Server ในโฟลเดอร์ที่เราเลือกไว้

1. .ให้คลิกเลือกภาพที่อยู่บน Server แล้วเมื่อครู่

2. เลื่อนแถบเลื่อนลงมาข้างล่าง

 

 

 

1. จัดตำแหน่งภาพตามต้องการ (ไม่จัดก็ได้)

2. ใส่ชื่อรูป  (ใส่ชื่อหรือความหมายที่เกี่ยวกับรูป  ใส่ภาษาไทย จะใส่ก็ได้ ไม่ใส่ก็ได้)

3. คลิกเลื่อนกลับขึ้นไปข้างบน

(รายการที่ 1  2 3 ตามข้างบนเราข้ามไปก็ได้ แต่ควรทำ โดยเฉพาะ ชื่อรูป เพราะมีผลในการค้นหาใน google)

 

ให้มั่นใจว่า ภาพเดิมที่เราต้องการแทรกในเนื้อหาได้ถูกเลือกแล้ว

จากนั้นคลิก  เพิ่มในเนื้อหา

 

 

ภาพก็จะถูกแทรกเข้ามาในเนื้อหาบทความของเรา  เราสามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการจัดตำแหน่งภาพอีกทีได้

ถ้าจัดการเนื้อหาต่าง ๆ ทำทุกอย่างเสร็จแล้ว อย่าลืมกดบันทึกและปิด

 

 

Buddhist Projects.com ทำเว็บไซต์วัด  เทมเพลตเว็บไซต์วัด เทมเพลตเว็บไซต์วัดฟรี แจกเทมเพลตเว็บไซต์วัด