ข่าวสาร ทำบุญ สร้างวัด เอกสารพระพุทธศาสนา
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » เชิญร่วมบุญซื้อสีทอง TOA ทาเจดีย์ที่ประดิษฐาน พระบรมเกศาธาตุ

เชิญร่วมบุญซื้อสีทอง TOA ทาเจดีย์ที่ประดิษฐาน พระบรมเกศาธาตุ

วันที่โพส 25 กุมภาพันธ์ 2020 เข้าดู ครั้ง

เชิญร่วมบุญซื้อสีทอง TOA ทาเจดีย์ที่ประดิษฐาน
พระบรมเกศาธาตุ
เชิญร่วมบุญซื้อสีทอง TOA ทาเจดีย์ที่ประดิษฐาน
พระบรมเกศาธาตุ

ขอเรียนเชิญร่วมบุญโดยการซื้อสีทอง TOA ทาพระเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมเกศาธาตุ
วัด Nelligala International Buddhist Centre บนยอดเขา เมืองแคนดี้ ประเทศศรีลังกา

พิธีสมโภชพระเจดีย์ ในวันที่ 28 มีนาคม 2563
องค์พระเจดีย์สำหรับประดิษฐานพระบรมเกศาธาตุ 7 พระองค์
และพระบรมสารีริกธาตุ 7 พระองค์ รวมถึงทองคำ เพชร และของมีค่าต่าง ๆ เป็นพุทธบูชา

ท่านสามารถร่วมทำบุญผ่านข้าบัญชีวัด Nelligala

หรือสามารถร่วมบุญผ่านบัญชี
มูลนิธิธรรมดี
เลขที่บัญชี 772-2-36292-0
ธนาคารกสิกรไทย

📞092-9561145, 06-1354-9459

อ่าน…อานิสงส์ของการสร้างพระพุทธรูป

อ่าน…..อานิสงส์ของการถวายสีทาพระพุทธรูป สีทาเสนาสนะให้แก่วัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

พระเครื่อง เครื่องราง