ข่าวสาร ทำบุญ สร้างวัด เอกสารพระพุทธศาสนา
หน้าหลัก » ตัวอย่างเอกสาร เอกสาร » ตัวอย่างใบอนุโมทนาบัตร ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างใบอนุโมทนาบัตร ภาษาอังกฤษ

วันที่โพส 26 กุมภาพันธ์ 2020 เข้าดู ครั้ง

ตัวอย่างใบอนุโมทนาบัตร ภาษาอังกฤษ ใช้ประยุกต์ ปรับปรุงใช้กับวัดของตนเองได้ โดยเฉพาะวัดต่างประเทศ

CERTIFICATE OF DONATION

This to acknowledge receipt donation and to our sincere appreciation for your support. May you always be happy, healthy, wise and contented.

ตัวอย่างเอกสาร ล่าสุด

พระเครื่อง เครื่องราง