ข่าวสาร ทำบุญ สร้างวัด เอกสารพระพุทธศาสนา
หน้าหลัก » คู่มือศาสนพิธี เอกสาร » คำอปโลกน์กฐิน ธรรมยุต

คำอปโลกน์กฐิน ธรรมยุต

วันที่โพส 27 กุมภาพันธ์ 2020 เข้าดู ครั้ง

ไฟล์เอกสาร microsoft office word คำอปโลกน์กฐิน เป็นภาษาบาลี ที่คณะสงฆ์ธรรมยุตใช้อปโลกน์กฐิน

เป็นคำอุปโลกกฐินของคณะสงฆ์ธรรมยุต เป็นภาษาบาลีล้วน มีครบทั้งสี่รูป คือครบสงฆ์ พร้อมคำสวดญัตติทุติยกรรมวาจาด้วยการตั้ง นะโม ๕ ชั้น แสดงวิธีการตั้ง นะโม ๕ ชั้น

คู่มือศาสนพิธี ล่าสุด

พระเครื่อง เครื่องราง