ข่าวสาร ทำบุญ สร้างวัด เอกสารพระพุทธศาสนา

ขั้นตอนลาสิขาบท

วันที่โพส 27 กุมภาพันธ์ 2020 เข้าดู ครั้ง

ไฟล์เอกสาร microsoft office word แสดงขั้นตอนการลาสิขาบท อย่างเป็นขั้นตอน สามารถไปใช้ได้ ใช้เป็นคู่มือในการลาสิกได้

คู่มือศาสนพิธี ล่าสุด

พระเครื่อง เครื่องราง