ข่าวสาร ทำบุญ สร้างวัด เอกสารพระพุทธศาสนา
หน้าหลัก » หนังสือสวดมนต์ เอกสาร » หนังสือสวดมนต์ ภาษาไทย จำนวน 82 หน้า

หนังสือสวดมนต์ ภาษาไทย จำนวน 82 หน้า

วันที่โพส 29 กุมภาพันธ์ 2020 เข้าดู ครั้ง

เอกสาร microsoft office word หนังสือสวดมนต์ ภาษาไทย จำนวน 82 หน้า

ใช้เป็นหนังสือคู่มือการสวดมนต์ได้เลย มีหมดตั้งแต่สวดมนต์ไหว้พระขั้นพื้นฐาน บทสวดเจ็ดตำนาน สิบสองตำนาน บทสวดมนต์แปล คำแผ่เมตตา คำอาราธนาต่าง ๆ

 • ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น
 • คาถาบูชาหลวงปู่เทพโลกอุดร
 • บทถวายพรพระ
 • คาถาชินบัญชร
 • ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร
 • ปารมี ๓๐ ทัศ
 • คำนมัสการพระอรหันต์แปดทิศ
 • บทแผ่เมตตา
 • คาถาป้องกันภัยสิบทิศ
 • บทส่งราหู
 • พิธีรับศีลและกรรมฐาน
 • คำถวายข้าวพระพุทธ
 • พิธีลาศีลและกรรมฐาน
 • บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
 • บทแผ่เมตตาหลวง
 • บทเมตตาพรหมวิหาระภาวนา (เมตตาใหญ่) เมตตาใหญ่(ย่อ)
 • บทเมตตาพรหมวิหาร
 • พระคาถาอาการะวัตตาสูตร
หนังสือสวดมนต์ ล่าสุด

พระเครื่อง เครื่องราง