ข่าวสาร ทำบุญ สร้างวัด เอกสารพระพุทธศาสนา
หน้าหลัก » หนังสือสวดมนต์ เอกสาร » บทสวดหลังฟังสวดพระปาฏิโมกข์

บทสวดหลังฟังสวดพระปาฏิโมกข์

วันที่โพส 2 มีนาคม 2020 เข้าดู ครั้ง

ไฟล์เอกสาร บทสวดหลังฟังสวดพระปาฏิโมกข์ บทสวดหลังฟังสวดพระปาฏิโมกข์ ประกอบด้วย

  • สัจจะกิริยาคาถา
  • สีลุทเทสะปาฐะ
  • ตายะนะคาถา
  • โอวาทะปาฏืโมกขาทิปาฐะ
หนังสือสวดมนต์ ล่าสุด

พระเครื่อง เครื่องราง