ข่าวสาร ทำบุญ สร้างวัด เอกสารพระพุทธศาสนา

คำอนุโมทนาวิธี

วันที่โพส 2 มีนาคม 2020 เข้าดู ครั้ง

ไฟล์เอกสาร microsoft office word คำอนุโมทนาวิธี ประกอบด้วย

 • คำอนุโมทนาวิธี
 • ยะถา แปล
 • บทปฏิสังขา โย พิจารณาอาหาร แปล
 • โภชนทานุโมทนาคาถา แปล
 • อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา แปล
 • กาละทานะสุตตะคาถา แปล
 • ติโรกุฑฑะกัณฑะคาถา แปล
 • ตำนาน ติโรกุฑฑะกัณฑ์ แปล
 • อาทิยะสุตตะคาถา แปล
 • นิธิกัณฑ์ ในขุททกปาฐะ (ความวิเศษแห่งขุมทรัพย์คือบุญ)
 • ทรัพย์สาธารณะ
 • ทรัพย์สาธารณะ
 • ถวายพรพระ แปล
 • มงคลจักรฬารน้อย แปล
 • ระตะนัตฺตะยานุภาวาทิคาถา แปล
 • อาฏานาฏิยะปะริตตัง ย่อ แปล
 • บทกรวดน้ำย่อ แปล
หนังสือสวดมนต์ ล่าสุด

พระเครื่อง เครื่องราง