ข่าวสาร ทำบุญ สร้างวัด เอกสารพระพุทธศาสนา
หน้าหลัก » หนังสือสวดมนต์ เอกสาร » เหตุปัจจัยสวดมนต์

เหตุปัจจัยสวดมนต์

วันที่โพส 2 มีนาคม 2020 เข้าดู ครั้ง

ไฟล์เอกสาร microsoft office word เหตุปัจจัยสวดมนต์ ประกอบด้วย

  • ธรรมเทศนา เป็นต้นว่า

ไม่มีความบังเอิญในพระพุทธศาสนา ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกิดจากเหตุและปัจจัย “พอใจในผล ขวนขวายในเหตุ” พึงควรรีบเร่งทำเหตุปัจจัยให้ดีที่สุด อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไป ทรงตรัสเตือนไว้ให้ระลึกถึงเสมอๆว่า วันคืนล่วงไปๆ บัดนี้เราทำอะไรอยู่  หลายอย่างที่นำให้เราสวดมนต์ เช่น สวดด้วยความเคยชิน(ที่ดี) สวดเพื่ออิทธิฤทธิ์คุ้มครอง สวดให้หายโกรธ สวดเพื่ออ้อนวอนเหล่าเทวา สวดเพื่อความสามัคคีทำร่วมกัน สวดเพราะเป็นกฎระเบียบของวัด เป็นหน้าที่ของผู้เข้ามาบวช สวดสรเสริญพระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ สวดเพื่อทบทวนคำสอนของพระบรมศาสดา สวดเพื่อทบทวนศีล สวดเพื่อฝึกสติสัปชัญญะ (แก่ชราแล้วไม่หลง) สวดเพื่อทำความดีแล้วแผ่ส่วนกุศล สวดพิธีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา, สวดมนต์ขออนุญาตนอน, สวดเพื่อเตรียมใจนั่งสมาธิ หรือสวดด้วยความไม่เต็มใจเพราะถูกกฏเกณฑ์บังคับให้สวด สวดเพราะใช้เสียงเป็นเพื่อน (ระงับความกลัวโดยเปลี่ยนฐานของใจ) เพราะใจอยากฟังความไพเราะของเสียงขับร้อง สวดอวดคนอื่นว่าฉันเก่งหรือให้คนอื่นฟังเพื่อขอคำชม

หนังสือสวดมนต์ ล่าสุด

พระเครื่อง เครื่องราง