ข่าวสาร ทำบุญ สร้างวัด เอกสารพระพุทธศาสนา
หน้าหลัก » หนังสือสวดมนต์ เอกสาร » วินัยกรรมวันปาฏิโมกข์

วินัยกรรมวันปาฏิโมกข์

วันที่โพส 3 มีนาคม 2020 เข้าดู ครั้ง

ไฟล์ microsoft office word วินัยกรรมวันปาฏิโมกข์ ประกอบด้วย

  • คำแสดงอาบัติ (แบบใหม่ ธรรมยุติ)
  • อุโบสถกรรม
  • คณะอุโบสถ
  • บุคคลอุโบสถ
  • คำอธิษฐานเข้าพรรษา
  • คำปวารณาออกพรรษา
  • ธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร แปล
  • บทสวดมนต์แปล
  • ธัมมสังคิณีมาติกา-หลวงปู่ฝั้น
  • พุทธภาษิต
หนังสือสวดมนต์ ล่าสุด

พระเครื่อง เครื่องราง