ข่าวสาร ทำบุญ สร้างวัด เอกสารพระพุทธศาสนา
หน้าหลัก » คู่มือศาสนพิธี เอกสาร » ถวายสังฆทาน แบบต่าง ๆ

ถวายสังฆทาน แบบต่าง ๆ

วันที่โพส 3 มีนาคม 2020 เข้าดู ครั้ง

ไฟล์ microsoft office word ถวายสังฆทาน ต่าง ๆ

 • ถวายสังฆทาน ต่างๆ
 • คำถวายภัตตาหาร (ก่อนเที่ยง) บรรพชิตน้อยกว่า 4 รูป
 • คำถวายสังฆทาน (หลังเที่ยง) บรรพชิตน้อยกว่า 4 รูป
 • คำถวายสังฆทานบรรพชิต ที่มีมากว่า ๔ รูป + ทุกเวลา
 • คำถวายสังฆทานมากกว่า 4 รูป อุทิศให้ผู้ตาย ก่อนเที่ยง
 • เรื่องทอดกฐิน (หลวงปู่มั่น)
 • คำถวายผ้าป่า
 • คำกรวดน้ำแบบสั้น
 • วิธีทำกัปปิยะ คำ กัปปิยะ
 • คำอาราธนาธรรม
 • คำอาราธนาพระปริตร
 • คำอาราธนาศีล ๕
 • คำอาราธนาศีล ๘
 • ขอให้บอกศีล ๘ (อุโบสถศีล( ในวันพระ
 • คำขอท้ายศีล
คู่มือศาสนพิธี ล่าสุด

พระเครื่อง เครื่องราง