ข่าวสาร ทำบุญ สร้างวัด เอกสารพระพุทธศาสนา
หน้าหลัก » วิดีโอ » ไวรัส Covid-19 เพราะกรรมของมนุษย์ดึงดูดมา

ไวรัส Covid-19 เพราะกรรมของมนุษย์ดึงดูดมา

วันที่โพส 17 มีนาคม 2020 เข้าดู ครั้ง

โรคภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพราะกรรมหรือการกระทำของมุษย์ดึงดูดมา การกระทำที่ทำออกทางกาย ทางวาจา ทางใจ เราไปเบียดเบียนสัตว์ ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไปแย่งที่อยู่เขา แม้แต่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราก็เบียนกัน ทำร้ายจิตใจกัน โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ บางคนทำกรรมชั่วอย่างไม่รู้ตัว เช่น ไปยินดีเมื่อคนอื่นได้รับความฉิบหาย ไม่ซ้ำเติมเขา ทำให้เขาได้รับความอับอายยิ่งนัก

เราควรมีเมตตา ดังนี้

  1. เมตตาสรรพสัตว์ ไม่เบียดเบียนสัตว์น้อยใหญ่
  2. เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน แบ่งปันซึ่งกันและกัน ไม่นำโรคร้ายสู่ผู้อื่น
  3. เมตตาต่อตนเอง ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง อย่าทำกรรมไม่ดีเพิ่ม
วิดีโอ ล่าสุด