ข่าวสาร ทำบุญ สร้างวัด เอกสารพระพุทธศาสนา
หน้าหลัก » วิดีโอ » ไวรัส Covid-19 เพราะกรรมของมนุษย์ดึงดูดมา

ไวรัส Covid-19 เพราะกรรมของมนุษย์ดึงดูดมา

วันที่โพส 17 มีนาคม 2020 เข้าดู ครั้ง

โรคภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพราะกรรมหรือการกระทำของมุษย์ดึงดูดมา การกระทำที่ทำออกทางกาย ทางวาจา ทางใจ เราไปเบียดเบียนสัตว์ ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไปแย่งที่อยู่เขา แม้แต่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราก็เบียนกัน ทำร้ายจิตใจกัน โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ บางคนทำกรรมชั่วอย่างไม่รู้ตัว เช่น ไปยินดีเมื่อคนอื่นได้รับความฉิบหาย ไม่ซ้ำเติมเขา ทำให้เขาได้รับความอับอายยิ่งนัก

เราควรมีเมตตา ดังนี้

  1. เมตตาสรรพสัตว์ ไม่เบียดเบียนสัตว์น้อยใหญ่
  2. เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน แบ่งปันซึ่งกันและกัน ไม่นำโรคร้ายสู่ผู้อื่น
  3. เมตตาต่อตนเอง ปฏิบัติตนให้ถูกต้อง อย่าทำกรรมไม่ดีเพิ่ม
วิดีโอ ล่าสุด

พระเครื่อง เครื่องราง