ข่าวสาร ทำบุญ สร้างวัด เอกสารพระพุทธศาสนา

คู่มือศาสนพิธี

ถวายสังฆทาน แบบต่าง ๆ

ไฟล์ microsoft office word ถวายสังฆทาน ต่าง ๆ ถวายสังฆทาน ต่างๆ คำถวายภัตตาหาร (ก่อนเที่ยง) บรรพชิตน้อยกว่า 4 รูป คำถวายสังฆทาน (หลังเที่ยง) บรรพชิตน้อยกว่า 4 รูป คำถวายสังฆทานบรรพชิต ที่มีมากว่า ๔ รูป + ทุกเวลา คำถวายสังฆทานมากกว่า 4 รูป อุทิศให้ผู้ตาย ก่อนเที่ยง

ศาสนพิธีเบื้องต้น เจริญพระพุทธมนต์ สำหรับเจ้าภาพ

ไฟล์เอกสาร microsoft office word ศาสนพิธีเบื้องต้น เจริญพระพุทธมนต์ สำหรับเจ้าภาพ สำหรับเจ้าภาพใช้เป็นแบบขั้นตอนศาสนพิธีในงานทำบุญบ้าน ทำบุญทั่วไป ในไฟล์มีงาน บทนมัสการพระรัตนตรัย คำอาราธนาศีล 5 คำอาราธาพระปริตร คำถวายสังฆทานแบบสามัญ และคำถวายสังฆทานอุทิศให้ผู้ตาย

ขั้นตอนศาสนพิธี ในการถวายผ้ากฐิน

ไฟล์เอกสาร microsoft office word ขั้นตอนศาสนพิธี ในการถวายผ้ากฐิน สำหรับวัดใช้เป็นกำหนดการในการถวายผ้ากฐิน เป็นเอกสารตัวอย่างสามารถปรับปรุงใช้ได้ตามความเหมาะสม

บทสวดมนต์นพเคราะห์ บทสวดมนต์ประจำวันเกิด

ไฟล์เอกสาร microsoft office word สำหรับ สวดมนต์นพเคราะห์ บทสวดมนต์ประจำวันเกิด สำหรับใช้สวดประจำวันเกิดของตน สำหรับสวดนพเคราะห์ สำหรับวัดหรือหน่วยงานใดที่จัดงานสวดนพเคราะห์ สวดมนต์ข้ามปี สำหรับสวดเพื่อความเป็นสิริมงคล สำหรับสวดสะเดาะเคราะห์