ข่าวสาร ทำบุญ สร้างวัด เอกสารพระพุทธศาสนา
หน้าหลัก » คู่มือศาสนพิธี เอกสาร » พิธีการลาสิกขาของแม่ชีและพราหมณี

พิธีการลาสิกขาของแม่ชีและพราหมณี

วันที่โพส 28 กุมภาพันธ์ 2020 เข้าดู ครั้ง

ไฟล์เอกสาร microsoft office word พิธีการลาสิกขาของแม่ชีและพราหมณี

  • ใช้เป็นตัวอย่างขั้นตอนในการลาสิกขาของแม่ชี
  • สำหรับพระสงฆ์ที่จะทำการสิกขาให้แม่ชี
คู่มือศาสนพิธี ล่าสุด

พระเครื่อง เครื่องราง