ข่าวสาร ทำบุญ สร้างวัด เอกสารพระพุทธศาสนา
หน้าหลัก » หนังสือสวดมนต์ เอกสาร » หนังสือบทสวดมนต์ ภาษาไทย จำนวน 88 หน้า

หนังสือบทสวดมนต์ ภาษาไทย จำนวน 88 หน้า

วันที่โพส 29 กุมภาพันธ์ 2020 เข้าดู ครั้ง

เอกสาร microsoft office word หนังสือบทสวดมนต์ ภาษาไทย 88 หน้า ประกอบด้วย

 • บทบวงสรวงและชุมนุมเทวดา
 • บทสวดมนต์แบบย่อ
 • สมาทานศีล ๕
 • บทสวดมนต์แบบยาว
 • บทกรณียเมตตสูตร
 • บทแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง
 • คำอุทิศส่วนกุศล
 • พระคาถาชินบัญชร
 • ยอดธรรมยอดคาถา
 • พระคาถาอาการวัตตาสูตร
 • ธารณปริตร บทวิรูปักเข
 • คำขอขมาลาโทษทั้ง ๓๑ ภูมิ
 • คำถอนอธิษฐานที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ
 • สมาทานพระกรรมฐาน
 • บทสวดไหว้พระตอนเช้า
 • คำบูชาหลวงพ่อ สพฤกษ์ ปภัสสโร
 • คำอธิษฐานบุญ
 • วิธีบูชาพระกำลังจักรพรรดิ
 • การอุทิศส่วนกุศล
หนังสือสวดมนต์ ล่าสุด

พระเครื่อง เครื่องราง