ข่าวสาร ทำบุญ สร้างวัด เอกสารพระพุทธศาสนา

บททำวัตรค่ำ แปล

วันที่โพส 2 มีนาคม 2020 เข้าดู ครั้ง

ไฟล์เอกสาร microsoft office word บททำวัตรค่ำ ประกอบด้วย

 • บททำวัตรค่ำ แปล
 • อะตีตะปัจจะเวกขะณะปาฐะ แปล
 • อะตีตะปัจจะเวกขะณะปาฐะ แปล
 • กะระณียะ เมตตะสุตัง
 • ขันธะปะริตตังคาถา
 • วัฏฏะกะปริตตัง
 • โมระปะริตตัง
 • ปะกิณณะกะคาถา (ธัมมุทเทส ๔)
 • สัพพปัตติทานะคาถา
 • อุททิสสนาธิฏฐานคาถา-กรวดน้ำอิมินา
 • บทขอโทษขอขมา
หนังสือสวดมนต์ ล่าสุด

พระเครื่อง เครื่องราง