ข่าวสาร ทำบุญ สร้างวัด เอกสารพระพุทธศาสนา

บททำวัตรเช้า แปล

วันที่โพส 2 มีนาคม 2020 เข้าดู ครั้ง

ไฟล์เอกสาร microsoft office word ทำวัตรเช้า แปล ประกอบด้วย

 • ทำวัตรเช้า แปล
 • ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะปาฐะ แปล
 • กายะคะตาสะติภาวะนาปาฐะ แปล
 • อะภิณฺหะปัจจะเวกฺขะณะปาฐะ แปล
 • พฺรัหฺมะวิหาระผะระณาปาฐะ แปล
 • สังเขปะปัตติทานะคาถา แปล
 • ติโลกวิชะยะราชปัตติทานะคาถา แปล
 • สวดมนต์เย็น ภาษาไทย
 • บท องค์ใดพระสัมพุทธ
 • บท ธรรมะคือคุณากร
 • บท สงฆ์ใดสาวกศาสดา
 • คำไหว้ครู ปาเจราจะริยา โหนฺติ
หนังสือสวดมนต์ ล่าสุด

พระเครื่อง เครื่องราง