ข่าวสาร ทำบุญ สร้างวัด เอกสารพระพุทธศาสนา
หน้าหลัก » หนังสือสวดมนต์ เอกสาร » คู่มือ พิธีขอบวชชีแบบพราหมณ์

คู่มือ พิธีขอบวชชีแบบพราหมณ์

วันที่โพส 3 มีนาคม 2020 เข้าดู ครั้ง

ไฟล์ microsoft office word คู่มือ พิธีขอบวชชีแบบพราหมณ์ ประกอบด้วย

  • พิธีขอบวชชีแบบพราหมณ์
  • คำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย
  • คำกล่าวขอบวชชีพราหมณ์
  • คำกล่าวอาราธนาศีล
  • คำกล่าวสมาทานศีล
  • คำกล่าวลาสิกขา
หนังสือสวดมนต์ ล่าสุด

พระเครื่อง เครื่องราง