ข่าวสาร ทำบุญ สร้างวัด เอกสารพระพุทธศาสนา

บทไหว้พระ อังกฤษ

วันที่โพส 4 มีนาคม 2020 เข้าดู ครั้ง

บทไหว้พระ อังกฤษ (อักษรโรมัน) ประกอบด้วย

  • คำบูชาไหว้พระ ภาษาอังกฤษ
  • นะโม ภาษาอังกฤษ
  • บทบูชาพระรัตนตรัย ภาษาอังกฤษ
  • คำลาสิกขา ภาษาอังกฤษ
  • คำอาราธนาศีล 5 ภาษาอังกษ

คำว่าภาษาอังกฤษ หมายถึงเขียนด้วยอักษรโรมัน

หนังสือสวดมนต์ ล่าสุด

พระเครื่อง เครื่องราง