ข่าวสาร ทำบุญ สร้างวัด เอกสารพระพุทธศาสนา
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ » เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร/น้ำปานะ พระธรรมทูต ปี 2563

เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร/น้ำปานะ พระธรรมทูต ปี 2563

วันที่โพส 26 กุมภาพันธ์ 2020 เข้าดู ครั้ง

พระธรรมทูต ปี 2563
พระธรรมทูต ปี 2563

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร / น้ำปานะ
แด่พระภิกษุผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต) รุ่นที่ 26/2563
ระหว่าง วันที่ 8 มกราคม ถึง วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563
ณ สถาบันฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)
วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพฯ

รายการสำหรับร่วมเป็นเจ้าภาพ

  1. ภัตตาหารเช้า วันละ 3,000 บาท
  2. ภัตตาหารเพล วันละ 6,000 บาท
  3. น้ำปานะ วันละ 1,000 บาท
  4. ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรมและอื่น ๆ ตามจิตศรัทธา
  5. ค่าพาหนะเดินทางไปศึกษาดูงานและกราบนมัสการสังเวชนียสถานประเทศอินเดีย-เนปาล

อ่าน…อานิสงส์ของการถวายภัตตาหาร

อ่าน…อานิสงส์ของการถวายน้ำปานะ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ล่าสุด

พระเครื่อง เครื่องราง